ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"

          с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен

Търси


Последни Новини
Честит 3-ти март!
01/03/2024 11:36
|
0 коментара
Честита Баба Марта!
01/03/2024 11:19
|
0 коментара
Виж всички новини
Галерия

за нас

            Село Ябланово се намира в най-североизточната част на Сливенска област. То е разположено амфитеатрално в северното подножие на стръмните склонове на Котленско-Върбишкия дял на Източна Стара планина между двата едноименни прохода. Средната му надморска височина е 400 м и е с наклон на север и запад. Ябланово е най-голямото селище в Герловската котловина. На север и североизток землището му граничи с Търговищка, на изток с Шуменска област. От юг и югозапад то се огражда от стръмните гористи и недостъпни скалисти склонове на прочутата историческа местност и природна забележителност Злостен /Каракуз/. Тук извисява ръст единственият забележителен връх Али Баба /953 м/. В своето географско месторазположение Ябланово спада в зоната на умерено континентален климат.

            Основаването на село Ябланово се отнася към 80-те години на XVв. Данните се споменават в тимарски опис на Никополския санджак от средата на 80-те години на XVв. Според сведенията населението спада към номадски и полуномадски тюрски племена, които се преселват от областта Хорасан /днешен Иран/ в тези земи и основават свое селище. След археологически разкопки през 70 – 80 – те години на ХХ в. археолозите откриват черкезко селище в близост до сегашното село Ябланово. Според изследователите, впоследствие това черкезко племе слиза от планината и се претопява с местното население. В землището на селото се намира тракийско-могилен некропол и останки от антично селище.

            Днес в село Ябланово кипи активен живот. Все по разрастващото се село е благоустроено и с всеки изминат ден то се превръща в удобно за живеене място. Все по-малко жители напускат селото, защото тук намират работа и препитание за семействата си. Малкият и среден бизнес се развива добре, което повишава стандарта на живот.

           ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Ябланово е създадено през 1954 година, разположено е в центъра на селото, с разгърната сградна площ 3000 кв.метра, с двор около 18 дк. и с масивна ограда. Училището ни разполага в дворната част с добре поддържани площадки, с едно футболно, две баскетболни и с две волейболни игрища. Останалата част от двора са добре поддържани зелени площи и места за отдих на децата. Сградата е санирана, с локално парно отопление и с вътрешни санитарни възли. Училището ни е на 3 етажа и разполага с 24 класни стаи, два физкултурни салона, две работилници и столова. Разполагаме с два компютърни кабинета и две игротеки за децата в ЦДО. Обучението в училище се осъществява от правоспособни учители и всички педагогически кадри в училището са с висше образование /със степен бакалавър и магистър/. Имаме изграден авторитет в региона като училище с традиции и успехи, гарантиращи качествено обучение, възпитание и  образование. Училището ни предлага дневна, самостоятелна форма на обучение и ЦДО на учебния ден. Учебно-възпитателния процес в училището ни се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на обучение, в самостоятелни паралелки. В училището ни през настоящата учебна година се обучават 253 ученици, разпределени в 14 паралелки, както следва:

 

1.      I а –       клас - 18 ученици

2.      II а –     клас - 14 ученици

3.      III а –     клас - 18 ученици

4.      III б –    клас - 17 ученици

5.      IV а –    клас - 12 ученици

6.      IV б –    клас - 12 ученици

7.      V а –      клас - 19 ученици

8.    V б –      клас - 14 ученици

9.    VI а –     клас - 14 ученици

10.    VI б –     клас - 15 ученици

11.    VII а –    клас - 16 ученици

12.    VII б –    клас - 13 ученици

 

В ЦДО са обхванати 146 ученици разпределени в 7 групи, както следва:

 

 

1.      I а –    клас, една група с 14 ученици

2.      II а –  клас, една група с 19 ученици

3.     III а – клас, една група сборна с 18 ученици

4.     III б – клас, една група  с 17 ученици

5.    IV а,б – клас, една група  с 24 ученици

6.     V а,б  –  клас, една група сборна с 28 ученици

7.   VI а,б  – клас, една група сборна с 28 ученици

 

През настоящата учебна година имаме 29 ученици от VII  клас, които ще завършат основното си образование.

 

Педагогически и непедагогически персонал:

   

                   Ангел Хиндов Огнянов                              Директор

  

Фатме Али Идриз Зам. директор

 

Хатидже Хюсеинова Аптраманова

Гл. учител

 

Назине Хамзова Салимова

Гл. учител

 

Мехмед Халил Чобан 

Ст. учител

 

Вели Муса Молла

Ст. учител

 

Айше Дургуд Кушчу

Ст. учител

 

Айше Феимова Рубева

Ст. учител

 

Шенур Алиева Салимова

Ст. учител

Шербан Алванова Ашъкова

Ст. учител

 

Мария Асенова Краева

Ст. учител

 

Зьохре Хълмиева Кязъмова

Ст. учител

 

Мустафа Шабанов Камберов

Ст. учител

 

Еджмел Ефраимов Ереджебов

Ст. учител

 

Сехер Исмедова Ахмедова

Ст. учител

 

Мая Алипиева Бошнакова

Ст. учител

 

Танер Мехмедали Пътърлъ

Ст. учител

 

Рюкие Байрамалиева Маринова

Учител

 

Али Назиф Кяхя

Учител

 

Елиф Хюсеинова Педрикчиева

Учител

 

Фана Илиева Краева

Ст. учител

 

Алев Хасан Молла Учител

 

Юзейме Хюсеинова Чакърова

Учител

 

Елиф Наимова Махмудова

Учител

 

Айше Нуриева Келешева

Учител

Гюлтен Хамзова Баджакова

Учител

Велин Антонов Георгиев Обр. Медиатор

Даниела Козурекова

Счетоводител

 

Зьохре Зейнелова Муртазова

ЗАТС

 

 Дуранджа Ибрямова Кязъмова

Хигиенист

 

Елфуда Мехмедова Пътърлиева

Хигиенист

 

Елиф Хасанова Гюдюлова

Хигиенист

 

Гюляй хасанова Бектеш

Хигиенист

 

 

Илия Красимиров Манев

Огняр

 

Ахмед Алиев Моллов

Огняр

 

Себиле Алиева Димова

Мед.сестра

 

 

 

 

 

 © 2016 - 2024 Всички права запазени