ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"

          с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен

Търси


Последни Новини
Грипна ваканция
29/01/2020 16:58
|
0 коментара
Патронен празник
06/12/2019 09:25
|
0 коментара
Виж всички новини
Галерия

за нас

            Село Ябланово се намира в най-североизточната част на Сливенска област. То е разположено амфитеатрално в северното подножие на стръмните склонове на Котленско-Върбишкия дял на Източна Стара планина между двата едноименни прохода. Средната му надморска височина е 400 м и е с наклон на север и запад. Ябланово е най-голямото селище в Герловската котловина. На север и североизток землището му граничи с Търговищка, на изток с Шуменска област. От юг и югозапад то се огражда от стръмните гористи и недостъпни скалисти склонове на прочутата историческа местност и природна забележителност Злостен /Каракуз/. Тук извисява ръст единственият забележителен връх Али Баба /953 м/. В своето географско месторазположение Ябланово спада в зоната на умерено континентален климат.

            Основаването на село Ябланово се отнася към 80-те години на XVв. Данните се споменават в тимарски опис на Никополския санджак от средата на 80-те години на XVв. Според сведенията населението спада към номадски и полуномадски тюрски племена, които се преселват от областта Хорасан /днешен Иран/ в тези земи и основават свое селище. След археологически разкопки през 70 – 80 – те години на ХХ в. археолозите откриват черкезко селище в близост до сегашното село Ябланово. Според изследователите, впоследствие това черкезко племе слиза от планината и се претопява с местното население. В землището на селото се намира тракийско-могилен некропол и останки от антично селище.

            Днес в село Ябланово кипи активен живот. Все по разрастващото се село е благоустроено и с всеки изминат ден то се превръща в удобно за живеене място. Все по-малко жители напускат селото, защото тук намират работа и препитание за семействата си. Малкият и среден бизнес се развива добре, което повишава стандарта на живот.

           ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Ябланово е създадено през 1954 година, разположено е в центъра на селото, с разгърната сградна площ 3000 кв.метра, с двор около 18 дк. и с масивна ограда. Училището ни разполага в дворната част с добре поддържани площадки, с едно футболно, две баскетболни и с две волейболни игрища. Останалата част от двора са добре поддържани зелени площи и места за отдих на децата. Сградата е санирана, с локално парно отопление и с вътрешни санитарни възли. Училището ни е на 3 етажа и разполага с 24 класни стаи, два физкултурни салона, две работилници и столова. Разполагаме с два компютърни кабинета и две игротеки за децата в ЦДО. Обучението в училище се осъществява от правоспособни учители и всички педагогически кадри в училището са с висше образование /със степен бакалавър и магистър/. Имаме изграден авторитет в региона като училище с традиции и успехи, гарантиращи качествено обучение, възпитание и  образование. Училището ни предлага дневна, самостоятелна форма на обучение и ЦДО на учебния ден. Учебно-възпитателния процес в училището ни се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на обучение, в самостоятелни паралелки. В училището ни през настоящата учебна година се обучават 272 ученици, разпределени в 14 паралелки, както следва:

 

1.      I а –       клас - 16 ученици

2.      I б –       клас - 16ученици

3.      II а –     клас - 18 ученици

4.      II б –     клас - 17 ученици

5.      III а –     клас - 19 ученици

6.      III б –    клас - 19 ученици

7.      IV а –    клас - 22 ученици

8.      IV б –    клас - 24 ученици

9.      V а –      клас - 24 ученици

10.    V б –      клас - 21 ученици

11.    VI а –     клас - 18 ученици

12.    VI б –     клас - 20 ученици

13.    VII а –    клас - 19 ученици

14.    VII б –    клас - 19 ученици

 

В ЦДО са обхванати 207 ученици разпределени в 10 групи, както следва:

 

 

1.      I а –    клас, една група с 16 ученици

2.      I б –    клас, една група с 16 ученици

3.      II а –  клас, една група с 18 ученици

4.     II б –  клас, една група  с 17 ученици

5.     III а – клас, една група  с 19 ученици

6.     III б – клас, една група  с 19 ученици

7.     IV а – клас, една група  с 22 ученици

8.    IV б – клас, една група  с 24 ученици

9.     V а,б  –  клас, една група сборна с 28 ученици

10.   VI а,б и VII а,б – клас, една група сборна с 28 ученици

 

През настоящата учебна година имаме 38 ученици от VII  клас, които ще завършат основното си образование.

 

Педагогически и непедагогически персонал:

   

                   Ангел Хиндов Огнянов                              Директор

  

 

Хатидже Хюсеинова Аптраманова

Гл. учител

 

Назине Хамзова Салимова

Гл. учител

 

Айше Дургуд Кушчу

Ст. учител

 

Танер Мехмедали Пътърлъ

Учител

 

Джумазие Халил Кьойбашъ

Ст. учител

 

Елиф Хюсеинова Моллова

Учител

 

Айше Феимова Рубева

Ст. учител

 

Мехмед Халил Чобан

Ст. учител

 

Мая Алипиева Бошнакова

Учител

 

Шербан Алванова Ашъкова

Ст. учител

 

Юзейме Хюсеинова Чакърова

Учител

 

Мария Асенова Краева

Ст.учител

 

Вели Муса Молла

Ст. учител

 

Шенур Алиева Салимова

Ст. учител

 

Еджмел Ефраимов Ереджебов

Ст.учител

 

Нургюл Бейтуллова Туранова

Учител

 

Мустафа Шабанов Камберов

Ст. учител

 

Фатме Али Идриз

Учител

 

Али Назиф Кяхя

Учител

 

Сехер Исмедова Ахмедова

Учител

 

Елиф Наимова Махмудова

Учител

 

Шенай Алиева Мусова

Учител

 

Зьохре Хълмиева Кязъмова

Ст. учител

 

Акиф Хасанов Акифов

Ст. учител

 

Елиф Мехмедова Кокоева 

Учител

 

Фана Илиева Краева

Учител

Алев Хасан Молла

Учител

Соня Д. Аркалиева

Счетоводител

 

Зьохре Зейнелова Муртазова

ЗАТС

 

 

 

 

Елфуда Пътърлиева

Хигиенист

 

 

 

 

Али Мехмед Селим

Домакин

 

Хасан Хамза Топчу

Огняр

 

Али Ахмедов Моллов

Общ работник

 

Мирем Ахмедова Онбашиева

Хигиенист

 

Себиле Алиева Димова

Мед.сестра

 

 

 

 

 

 © 2016 - 2020 Всички права запазени